Türkçe İngilizce Almanca Rusça Yunanca İspanyolca Felemenkçe
DİLMER - Language Teaching Center DİLMER - Language Teaching Center

TÜRKÇE KURSU

Program

ÖĞRETİM İZLENCESİ

Dilmer’de Türkçe öğretimi yedi düzeyde gerçekleştirilir ve “basamaklı kur düzeni” adını verdiğimiz bir sistem içerisinde yer alan bu yedi düzey şöyle sıralanır:

1- Temel Türkçe 1

2- Temel Türkçe 2

3- Orta Türkçe 1

4- Orta Türkçe 2

5- Yüksek Türkçe 1

6- Yüksek Türkçe 2

7- Yüksek Türkçe 3

Buna göre bir öğrenci bir düzeyi başarıyla bitirdiğinde bir sonraki düzeye devam etme hakkı kazanır. Kurslarımızda TEMEL, ORTA ve YÜKSEK düzeyleri bitiren öğrencilerimiz Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan sertifikalarını alırlar.

Temel Türkçe-1

Bu düzeyi bitiren öğrencimiz üç temel zamanı (Geçmiş zamanı, Şimdiki Zamanı ve Gelecek Zamanı) öğrenir ve rahatlıkla kullanabilir; ayrıca günlük basit konuşmaları zorlanmadan yapabilir, basit soru sorabilir ve sorulara cevap verebilir.

Temel Türkçe-2

Bu düzey sonunda öğrencilerimiz günlük konuşmalarda çok daha akıcı konuşabilirler. Bazı karmaşık yapıları kullanabilir ve bu yapılarla sorular sorabilirler ve bu tip sorulara cevap verebilirler.

Orta Türkçe-1

Bu düzeyden sonra öğrencilerimiz günlük konuşmalarda son derece akıcıdırlar. Bunun yanında daha zor ve karmaşık konularda konuşabilirler, yazabilirler. Sözlük yardımıyla da olsa gazete okuyabilirler.

Orta Türkçe-2

Bu düzeyi bitiren öğrencilerimiz, Türkçe’deki birçok karmaşık yapıyı öğrenirler ve bu yapıları kullanmaya başlarlar. Bu kurda derslerde küçük gazete haberleri incelenir. Öğrenci zor konularda da oldukça rahat bir şekilde konuşabilir, tartışabilir.

Yüksek Türkçe-1

Bu düzeyde öğrencilerimiz Türkçe’deki bütün zamanları öğrenirler ve kullanmaya başlarlar. Her öğrenci en az bir kez evde hazırladığı bir konuyu sınıfta öğretmen gibi sunar. Bu kurda konuları daha zor olan gazete ve dergi metinleri derste incelenir. Bu metinlerdeki konular hakkında tartışılır. Kur sonunda öğrencinin konuşması her bakımdan oldukça akıcı ve ileri bir seviyeye gelir.

Yüksek Türkçe-2

Bu düzeyi bitiren öğrencilerimiz her türlü konuda son derece akıcı konuşabilir. Yine her türlü konuda fikir ve düşüncelerini kompozisyon kuralları çerçevesinde yazabilirler. Bu kurda gazete ve dergilerden alınan haber ve makalelerin yanı sıra, kısa hikayeler de işlenir.

Yüksek Türkçe -3

Bu düzeyde öğrencilerin en üst düzeyde akıcı konuşma ve yazma becerilerini kazanmalarına yönelik bir program izlenmektedir. Bu düzeye katılan öğrencinin Türk dilini yazılı-sözlü olarak kullanma becerileri hem geniş, hem de derin bir biçimde geliştirilir ve Türkçe’nin kullanımıyla ilgili incelikleri öğretilir. Derslerde konuşma ve tartışmalar da yer alır. Kur sonunda yapılan sınavı başaran öğrencilerimiz Millî Eğitim Bakanlığı onaylı diplomalarını alırlar. Diploma almaya hak kazanan öğrencilerimiz Türkiye’de bir üniversite kazandıklarında Türkçe Hazırlık Sınıfı’ndan muaf olurlar.

ÖĞRETİM KADROSU

Öğretmenlerimizin tamamı Türk Dilbilimi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri mezunudur. Ayrıca öğretmenlerimizin çoğu Türkçe’nin Yabancı Dil Olarak Öğretimi alanında master yapmıştır. Tecrübeli öğretim kadromuz uzun yıllara dayanan deneyimiyle Türkiye’de ve dünyada Türkçe’nin Yabancı Dil Olarak Öğretimi konusunda söz sahibidir.

ÖĞRETİMDE KULLANILAN GEREÇLER

DİLMER’deki Türkçe öğretiminde ‘Yabanci Dilim Türkce’ ders kitaplarinin yanısıra Türkçe Bölümü’nde hazırlanan gereçler de kullanılır. Okulumuzun öğretmenleri tarafından yazılan “Yabancı Dilim Türkçe” ders kitabi serisi altı düzeylik öğretimde, çeşitli ek materyallerle birlikte kullanılır. “Yüksek Türkçe 3” düzeyinde ise 'İlerleyen Türkçem' adlı ders kitabı işlenmekte, yoğunlukla gazetelerle dergilerden güncel haber ve makaleler kullanılmakta, bunun yanı sıra çok çeşitli, birçok zengin içerikli öğretim gerecinden yararlanılmaktadır. Düzeylere göre hazırlanmış görsel-işitsel gereç ve donanım derslerde yoğun olarak kullanılır.

Adres: İnönü Cad. Prof. Tarık Zafer Tunaya Sok. No:16 34437 Taksim - İstanbul / Türkiye, Tel: +90 212 292 96 96, Email: [email protected]