Türkçe İngilizce Almanca Rusça Yunanca İspanyolca Felemenkçe
DİLMER - Language Teaching Center DİLMER - Language Teaching Center

TÜRKÇE KURSU

Yöntem

TÜRKÇE BÖLÜMÜ’NDE DİL ÖĞRETİMİ

Dilmer’in diğer bölümleri gibi Türkçe Bölümü’nün dil öğretim etkinliklerinde de, dünyada yeterliği ve geçerliği kanıtlanmış modern dil öğretim yöntem ve yaklaşımlarının en olumlu yönlerinin en uygun sentezi olmak üzere, seçmeci yöntemin (eklektik metodun ) bir türü olan “bütünsel yöntem” uygulanır. Bu yöntemde aslolan, öğrenciye, dilbilgisini ihmal etmeden, onu bir araç olarak kullanmak yoluyla “dinlediğini anlama”, “ konuşma”, “okuduğunu anlama” ve “yazma” diye bilinen dört temel dil becerisini edindirmektir. Böylelikle DİLMER’de öğrencinin, temel düzeylerden yüksek düzeylere değin “dilbilgisi”, “”okuma anlama”, “dinleme anlama”, “dikte”, “yazılı anlatım” ile “ sözlü anlatım” olarak belirlenen ve dili öğrendiği sırada elde etmesi gerekli olan altı asıl alanda üstün becerileri eşit oranda kazanması sağlanır. Ayrıca dil öğretimi alanındaki gelişmeler yakından takip edilerek, bulunup geliştirilmiş en yeni, en ileri yaklaşım, yöntem ve teknikler incelenerek, bunların Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi’ne uygun tarafları alınır, adapte edilir.

Adres: İnönü Cad. Prof. Tarık Zafer Tunaya Sok. No:16 34437 Taksim - İstanbul / Türkiye, Tel: +90 212 292 96 96, Email: [email protected]