DİLMER - Language Teaching Center DİLMER - Language Teaching Center

FRANSIZCA KURSU

Program
Program

Dilmer Dil Eğitim Merkezinde, Fransızca eğitimi 12 kurdan oluşmaktadır. Anadili Fransızca olan öğretmenler tarafından verilen eğitimin, ilk 9 kuru Grammaire (Gramer), Vocabularie (Kelime Bilgisi) Civilsation (Kültür), Diktee(Dikte), Comprehension Orale (Sözlü Anlatım), Comprehension ecrite(Okuma-anlama), Expressiõn ecrite (Yazılı anlatım)'ten meydana gelmektedir. Üst kurlar olan son üç kurda ise Pratique de la langue (konuşma pratiği), travail plus approfandi sur les textes (testler üzerinde yoğunlaştırılmış çalışmalar), expression orale approfondie(yorumlama)'dan oluşmaktadır.

Her kur iki aydan meydana gelmekte ve 48 saat ders içermektedir. Her kurun sonunda bir üst kura geçebilmek için sınav yapılmaktadır. Fransızca bilgisi olanlar, girecekleri seviye belirleme sınavından alacakları puana göre kendilerine uygun sınıfa yerleştirileceklerdir. Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı sertifika alabileceklerdir.

Adres: İnönü Cad. Prof. Tarık Zafer Tunaya Sok. No:16 34437 Taksim - İstanbul / Türkiye, Tel: +90 212 292 96 96, Email: [email protected]