DİLMER - Language Teaching Center DİLMER - Language Teaching Center

ALMANCA KURSU

Program
Program

DİLMER Dil Öğretim Merkezinde, Almanca öğretimi her biri 8 hafta(48 saat) olmak üzere toplam 12 kurdan oluşmaktadır. Her kur, kendi derecesine göre okuduğunu anlama, yazma ve konuşma yetilerini kazandırmayı hedeflemektedir.

İlk iki kur tamamlandıktan sonra 'Themen Neu' adlı ders kitabının yanı sıra farklı seviyelerde okuma kitapları da okutulmaktadır. Her kurun sonunda bir üst kura geçebilmek için bir kur sınavı yapılmaktadır.

Yazılı sınav, gramer,okuma-anlama, dikte ve yazılı anlatım olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır; ayrıca kur boyunca edinilmiş olan konuşma becerisi de değerlendirmeye katılmaktadır.

Almanca bilgisi olanlar, girecekleri seviye tespit sınavından alacakları puana göre kendilerine en uygun sınıfa yerleştirileceklerdir. Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlar, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifikalarını almaya hak kazanacaklardır.

ALMANCA THEMEN NEU SERİSİNE GÖRE KURLARIN DAĞILIMI

1. ve 2. Kur
THEMEN NEU 1
ÜNİTE 1 Almanca Themen Neu Serisi
ÜNİTE 2
ÜNİTE 3
ÜNİTE 4
ÜNİTE 5
ÜNİTE 6
3.ve 4. Kur
THEMEN NEU 1
ÜNİTE 7
ÜNİTE 8
ÜNİTE 9
ÜNİTE 10
5. ve 6. Kur
THEMEN NEU 2
ÜNİTE 1
ÜNİTE 2
ÜNİTE 3
ÜNİTE 4
ÜNİTE 5
ÜNİTE 6
7. ve 8. Kur
THEMEN NEU 2
ÜNİTE 7
ÜNİTE 8
ÜNİTE 9
ÜNİTE 10
9. ve 10. Kur
THEMEN NEU 3
ÜNİTE 1
ÜNİTE 2
ÜNİTE 3
ÜNİTE 4
ÜNİTE 5
ÜNİTE 6
11. ve 12. Kur
THEMEN NEU 3
ÜNİTE 7
ÜNİTE 8
ÜNİTE 9
ÜNİTE 10
Adres: İnönü Cad. Prof. Tarık Zafer Tunaya Sok. No:16 34437 Taksim - İstanbul / Türkiye, Tel: +90 212 292 96 96, Email: [email protected]